ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  • English

Δεύτερο Πανελλήνιο Συμπόσιο "Αριστοτελική Σκέψη"

16 Οκτωβρίου, 1987

Δεύτερο Πανελλήνιο Συμπόσιο "Αριστοτελική Σκέψη" ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987

Ανακοινώσεις

Αριστοτελική Σκέψη. Κων. Δεσποτόπουλος ..35
Αριστοτελική οντολογία και θεμελιώδης οντολογία. Τερ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά ..43
Παρατηρήσεις στην αριστοτελική έννοια της επιστήμης. Νίκ. Αυγελής ..61
Είναι εμπειριστής ο Αριστοτέλης; Δ. Ανδριόπουλος ..67
Αριστοτελική σημασιολογία και λογικός ντετερμινισμός: η προβληματική του “Περί ερμηνείας” 9. Στέλ. Βιρβιδάκης. Παντ. Τσελεμάνης ..85
Ο Αριστοτέλης ανθρωπολόγος. Άρ. Πουλιανός ..113
“Νοείν” και “αισθάνεσθαι” στον Αριστοτέλη και στον Επίκουρο. Βούλα Τσούνα ..119
Η ρητορική ως τέχνη πολιτική κατά του Αριστοτέλη (Ρητ. Α2, 1356a25-27). Βασ. Κύρκος ..129
Το Αριστοτελικό αστρονομικό και κοσμολογικό σύστημα. Σταύρ. Αυγολούπης ..139
Αριστοτέλης: Ο πρώτος μετεωρολόγος. Μία αναφορά στα “Μετεωρολογικά” του. Τιμ. Μακρογιάννης ..147
Πολιτειολογικά Αριστοτέλη. Γεώργ. Νάκος ..155
Αριστοτελισμός και αντι-αριστοτελισμός στη σκέψη του Καρλ Πόππερ. Δημ. Δημητράκος ..179
Η έννοια της ‘ανάγκης’ στη φιλοσοφία του Αριστοτέλους. Γεώργ. Καραγιάννης ..193
Επίκαιρες θέσεις της αριστοτελικής θεωρίας για το παιδί στο οικογενειακό και πολιτειακό περιβάλλον. Άννα Κελεσίδου ..199
Ονόματα και πράγματα στη σκέψη του Αριστοτέλη. Γεώργ. Ντελόπουλος ..205
Η βαθυτέρα έννοια της αρετής κατά τον Αριστοτέλη. Νικ. Χαριστός ..215
Η αρετή της μεσότητος του Αριστοτέλη ως θεμέλιο της δημοκρατίας. Ζάχ. Σαμολαδάς ..221
Η ζωγραφική παράδοση στην παράσταση του Αριστοτέλη σε βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς και μοναστήρια στο βαλκανικό χώρο. Θεοχ. Προβατάκης ..231

Πρακτικά του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή

Copyright © 2017 - 2024 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής 2017. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
chevron-down