ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διάλεξη του καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αυστραλίας κ. John Melville Jones με θέμα «Η Ρωμαϊκή Μακεδονία»

4 Ιουλίου, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΑΙΜΣ)

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

(ΙΛΕΧ)

 

 

Σας προσκαλούν

Στην διάλεξη του καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αυστραλίας

κ. John Melville Jones με θέμα «Η Ρωμαϊκή Μακεδονία»

Ακολουθεί η ανακήρυξη Επίτιμων Μελών

της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής των  κκ.

  • Prof. Michael John Osborne, Ακαδημαϊκού τ. Πρύτανη Πανεπιστημίου La Trobe
  • Prof. John Melville Jones, Καθηγητή, Ιστορικού του Πανεπιστήμιου Δ. Αυστραλίας
  • Prof. Anastasios Myrodis Tamis, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Norte Dame Αυστραλίας

Τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Μακεδονίας – Θράκης   

Αναστάσιος Μ. Τάμης Βασίλειος Ν. Πάππας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΙΜΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΛΕΧ
Copyright © 2017 - 2024 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής 2017. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
chevron-down