ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Χαλκιδικής

epc

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δραστηριότητα της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΙΛΕΧ), η ίδρυση του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ε.Π.Χ.), βρήκε ανέλπιστη ανταπόκριση από τους κατοίκους της Χαλκιδικής και ιδιαίτερα από τις νεότερες ηλικίες. Ήταν ένα πιλοτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007, όπου δίδαξαν αξιόλογοι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι με πλούσια θεματική. Ιδιαίτερα θα πρέπει να επισημανθεί η επιστημονική στήριξη της προσπάθειας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπως επίσης η ενεργός συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου και του ΠολιτιστικούΟργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής (Π.Ο.Χ.).

Περισσότερα στοιχεία από τις δράσεις του Ε.Π.Χ.

Copyright © 2017 - 2024 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής 2017. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
chevron-down