ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11 Φεβρουαρίου 2015

22 Ιανουαρίου, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Προς

Τα Μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Λ.Ε.Χ., καλούμε τα μέλη της Εταιρείας

μας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και

ώρα 19.00, στα Γραφεία της Εταιρείας (Αλ. Σβώλου 10 - Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας

διάταξης:

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί για τo έτoς 2014.
  2. Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2014.
  3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2014.
  4. Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2015.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί ύστερα από μία (1) ώρα,

στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και με όσα από τα μέλη είναι παρόντα.

Θα προηγηθεί κοπή βασιλόπιττας.

 

Η παρουσία όλων κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Copyright © 2017 - 2024 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής 2017. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
chevron-down