ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  • English

Οικία Στεφάνου & Αικατερίνης Κοτσιάνου

Η οικίας Στεφάνου & Αικατερίνης Κοτσιάνου στον Πολύγυρο

Στο παρακάτω ενημερωτικό pdf αναλύεται το ιστορικό της οικίας Στεφ. & Αικ. Κοτσιάνου στον Πολύγυρο μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνεται επίσης η πρόταση παραχώρησης της εν λόγω οικίας από την ΙΛΕΧ στο Δήμο Πολυγύρου.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο - Χρονικό Πρότασης

Copyright © 2017 - 2024 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής 2017. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
chevron-down