ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

7 Ιανουαρίου, 2022

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ 10 – ΤΗΛ./FAX: 2310-226170, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.54622

 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιανουαρίου 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Προς

Τα Μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής

 

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Λ.Ε.Χ., που πάρθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/30-12-2021 πράξη του, καλούμε τα μέλη της Εταιρείας μας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα Γραφεία της Εταιρείας (Αλ. Σβώλου 10 - Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί για τα έτη 2019, 2020, 2021.
  2. Οικονομικός απολογισμός για τα έτη 2019, 2020, 2021.
  3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2019, 2020, 2021.
  4. Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.
  6. Αρχαιρεσίες: α) Διοικητικού Συμβουλίου και β) Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

☛ Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ύστερα από μία (1) ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και με όσα από τα μέλη είναι παρόντα.

☛ Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εφόσον το επιτρέπουν οι Υγειονομικές συνθήκες και με την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των προβλεπομένων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, όπως αυτά ορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο.

☛ Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης μέχρι τη λήξη της την 13:00, ενώ η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ισχύουσας βεβαίωσης νόσησης.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γεν. Γραμματέας

 

Βασίλειος Ν. Πάππας                                              Ασημίνα Καϊάφα-Σαροπούλου

 

Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα στις παραπάνω εκλογές παρακαλούνται να το δηλώσουν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού, με έγγραφη αίτηση που θα κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση [email protected]

Copyright © 2017 - 2024 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής 2017. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
chevron-down