ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

20 Δεκεμβρίου, 2016

Προς

Τα Μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Λ.Ε.Χ., που πάρθηκε με τη υπ. αριθμ. 12/20-12-2016 πράξη του, καλούμε τα μέλη της Εταιρείας μας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, στα Γραφεία της Εταιρείας (Αλ. Σβώλου 10 - Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2016.
  2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2016.
  3. Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί ύστερα από μία (1) ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και με όσα από τα μέλη είναι παρόντα.

Θα προηγηθεί κοπή της βασιλόπιττας.

Η παρουσία όλων κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Ν. Πάππας Νικόλαος Α. Μερτζιμέκης

Copyright © 2017 - 2024 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής 2017. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
chevron-down