ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιανουαρίου 2016

1 Δεκεμβρίου, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Προς

Τα Μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής

 

Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας (πράξη 9/22-12-2015), καλούμε τα μέλη της ΙΛΕΧ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30, στα γραφεία της Εταιρείας (Αλ. Σβώλου 10 - Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση πεπραγμένων του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2013, 2014 και 2015.

2. Οικονομικός απολογισμός για τα έτη  2013, 2014 και 2015.

3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2013, 2014 και 2015.

4. Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016.

5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

6. Αρχαιρεσίες: α) Διοικητικού Συμβουλίου και β) Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ύστερα από μία (1) ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και με όσα από τα μέλη είναι παρόντα.

Θα προηγηθεί κοπή της βασιλόπιτας.

Η παρουσία όλων κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Ν. Πάππας Νικόλαος Α. Μερτζιμέκης

Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα στις παραπάνω εκλογές υποχρεούνται να το δηλώσουν με έγγραφη αίτηση εγκαίρως, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού, ώστε να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο.

Copyright © 2017 - 2024 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής 2017. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
chevron-down