ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΛΕΧ 6.2.2018

18 Φεβρουαρίου, 2018

 ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, έχοντας υπόψη τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και την ένταση που προκλήθηκε αναφορικά με την ονομασία του κράτους των Σκοπίων και των αλυτρωτικών του επιδιώξεων,

απευθυνόμενο στην Ελληνική Πολιτεία και τους καθ' ύλην αρμόδιους

ΖΗΤΑ

  1. Η οποιαδήποτε λύση περί του ονόματος της FYROM ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ, άμεσα ή έμμεσα, τον όρο Μακεδονία ή παράγωγά του.
  2. ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ η τροποποίηση των διατάξεων του Συντάγματος της FYROM με όλες

τις επεκτατικές βλέψεις της στις ελληνικές περιοχές

  1. ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ η εξάλειψη όλων των αλυτρωτικών στοιχείων από τα Σχολικά Βιβλία
  2. ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ η επίκληση της συγγένειας των Σλάβων κατοίκων της FYROM με τη

Μακεδονία και τον στρατηλάτη και εκπολιτιστή Μ. Αλέξανδρο, μαθητή του πανεπιστήμονα

Σταγειρίτη Φιλόσοφου Αριστοτέλη και

  1. Η οποιαδήποτε λύση του Εκκλησιαστικού ζητήματος, που προκάλεσε η σχισματική

Εκκλησία των Σκοπίων, ΝΑ ΔΟΘΕΙ από το μοναδικό καθ' ύλην αρμόδιο υπερεθνικό θεσμό

της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Για την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής η ιστορία και ο πολιτισμός της

Μακεδονίας μας ταυτίζεται αποκλειστικά με τους Έλληνες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Ν. Πάππας                                                                     Νικόλαος Αρ. Μερτζιμέκης

 

Copyright © 2017 - 2024 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής 2017. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
chevron-down