ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Καταστατικό

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο του Καταστατικού της Ι.Λ.Ε.Χ. στον παρακάτω σύνδεσμο To Καταστατικό της ΙΛΕΧ

Copyright © 2017 - 2024 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής 2017. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
chevron-down