ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πρόλογος

– Από το χθες στο αύριο –

  Το να κρατά κανείς ζωντανή την ιστορία, τη λαογραφία, την τέχνη και την παράδοση του τόπου του είναι σαν να διατηρεί, αιώνια, ζωντανή την ψυχή των κατοίκων που έδρασαν σ’ αυτόν. Η αγάπη προς την πάτρια γη αποτελεί  τον θεμελιώδη λίθο, πάνω στον οποίο οικοδομείται η έρευνα της ιστορίας ενός τόπου. Βασιζόμενοι σ’ αυτό το ανιδιοτελές κίνητρο, οι Χαλκιδικείς της παροικίας της Θεσσαλονίκης, το 1960, δημιούργησαν έναν επιστημονικό φορέα που στόχευε στη διαχρονική έρευνα του τόπου τους.
Ο ίδιος αυτός «λίθος» καθόρισε και τη δράση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής. Οι στόχοι της γίνονται απτοί στον αναγνώστη μέσα από την έρευνα των πολύτιμων εκδόσεων της Εταιρείας, ιδιαίτερα της περιοδικής έκδοσής της “ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”, των Πρακτικών των Πανελληνίων και Διεθνών Συνεδρίων της και των αυτοτελών εκδόσεων, την ψηφιακή μορφή των οποίων διαθέτουμε, με μεγάλη χαρά, δωρεάν στο αναγνωστικό κοινό, παρά τα ισχνά οικονομικά μέσα που διαθέτουμε.
Από τις σελίδες του εν λόγω περιοδικού καθίσταται πασιφανές ότι η Χαλκιδική και οι κάτοικοί της συμμετείχαν ενεργά σ’ όλα τα ιστορικά δρώμενα και τις πνευματικές εκδηλώσεις που εκτυλίχθηκαν στο πέρασμα του χρόνου στη Μακεδονία και γενικότερα στον Ελληνικό χώρο. Η Χαλκιδική, γαλουχημένη από το αρχαίο ιωνικό πνεύμα, χάρη στις αποικίες των Αθηναίων εκεί, και ανδρειωμένη από τη Μακεδονική αλκή, χάρη στη διαρκώς παρούσα πνευματική κληρονομιά του Σταγειρίτη φιλοσόφου Αριστοτέλη καθώς και στη χριστιανική πνευματική ακτινοβολία του Αγίου Όρους, βαρυφορτωμένη με παραδόσεις, παρουσιάζεται ως ο τόπος όπου διερευνήθηκε φιλοσοφικά και πρακτικά η ανύψωση του νου και της ψυχής προς τη θέωση.
Η Εταιρεία μας – η μόνη επιστημονική εταιρεία στο Νομό μας - που ξεπέρασε τα 50 χρόνια πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής προσφοράς στη Χαλκιδική, προς επίτευξη των σκοπών της, δωρίζει για πρώτη φορά στον Χαλκιδικιώτη και την Χαλκιδικιώτισσα, στον κάθε ερευνητή και φίλο αυτού του ευλογημένου τόπου και γενικότερα στον Έλληνα τόσο του Ελλαδικού μας χώρου όσο και της Διασποράς, σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις εκδόσεις της, αυτές που σχετίζονται με τον Σταγειρίτη φιλόσοφο Αριστοτέλη, το περιοδικό της,  καθώς και το χρονικό των δράσεών της (εξιστορημένο με κάθε λεπτομέρεια).
Κύριο μέλημα της Εταιρείας μας είναι όλος αυτός ο πνευματικός πλούτος να γίνει κτήμα των νέων ανθρώπων, με την ελπίδα αυτοί να μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των εξελίξεων, την επανάσταση της τεχνολογίας, την έκρηξη της γνώσης και την ηθική έκπτωση, μια  «επένδυση» στο νεότερο ανθρώπινο δυναμικό κρίνεται και αναγκαία και επιβεβλημένη και ελπιδοφόρα.
Αληθινά, με σεβασμό προς την ιστορία μας, έχουμε ευθύνη για τη Χαλκιδική του «αύριο», γι’ αυτό και επιδιώκουμε να θέσουμε στις καρδιές των νέων ανθρώπων, ως παραδείγματα προς μίμηση, τις ηθικές αξίες που «κίνησαν» την ιστορία αυτού του τόπου και τον πολιτισμό του.
Σας καλωσορίζουμε, λοιπόν, σ’ αυτήν την όντως καινοτόμο για το νομό μας προσπάθεια, να “παντρέψουμε” το χθες με το σήμερα και το αύριο, το λαμπρό παρελθόν μας με τη Χαλκιδική του μέλλοντος, μέσα από τη μάθηση, την παιδεία και τον πολιτισμό, προκειμένου να πετύχουμε την πολύπλευρη πνευματική, πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη αυτού του τόπου.
Καλώς ήρθατε λοιπόν στο διαδικτυακό τόπο της ΙΛΕΧ.

                                                                                                                                         Βασίλειος Ν. Πάππας

                                                                                                                                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Copyright © 2017 - 2024 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής 2017. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
chevron-down