ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της Χαλκιδικής με την περισυλλογή και διάσωση του ιστορικού, λαογραφικού, γλωσσικού και αρχαιολογικού υλικού, την έρευνα και τη μελέτη της προγενέστερης και της σύγχρονης ιστορίας, της λαϊκής τέχνης και κάθε κοινωνικής εκδήλωσης, καθώς και τη διατήρηση και την περισυλλογή των παλαιών εθίμων και παραδόσεων της Χαλκιδικής.

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών επιδιώκεται

1) με την ίδρυση παραρτημάτων της Εταιρείας στη γεωγραφική περιοχή της Χαλκιδικής, οπουδήποτε θα κρίνονταν αυτό σκόπιμο,

2) με την έκδοση περιοδικού συγγράμματος με ιστορική, λαογραφική, γλωσσική ύλη,

3) με τη δημοσίευση αυτοτελών μελετών και επιστημονικών έργων που αφορούν τους σκοπούς της Εταιρείας,

4) με την οργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων, καταγραφών, τουριστικών εκδρομών, συγκεντρώσεων και εορτών για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρεία και

5) με κάθε άλλο νόμιμο μέσο, που το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε ότι συμβάλλει στην επιτυχία των πνευματικών και κοινωφελών σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

To Καταστατικό της ΙΛΕΧ

Copyright © 2017 - 2024 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής 2017. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
chevron-down